• Úvodná stránka
  • Cirkevná základná umelecká škola sv. Martina
   ako org. zložka
   Cirkevnej spojenej školy
   sv. Martina
    • Suplovanie
    • Web
   • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevná spojená škola sv. Martina, Školská 1661/4, Hviezdoslavov
   • PaedDr. Veronika Dropčová, PhD.
   • Mgr. art. Ján Dúbravský
   • Mgr. Jana Fecková
   • 0944 256 580 (zástupca)
   • 0901 909 191 (riaditeľka)
   • Školská 1661/4 930 41 Hviezdoslavov Slovakia
   • 54303036
   • csshviezdoslavov.edupage.org
   • www.csshviezdoslavov.sk